Пчели

Чистиот парафин во восочните основи не е закана по пчелите

саќе

Градењето на саќе е едно од основните обележја на медоносните пчели и многу битно за развојот на пчелните друштва. Саќето е неопходно за одгледување на потомството и за складирање на храната. Редовното менување на саќето е составен дел од добрата пчеларска пракса. Оваа постапка ги подобрува хигиенските услови во кошницата што е неопходно за здрави пчелни семејства. Старото саќе често ...

Повеќе »

Вартерминатор-мравја киселина во поинаков облик за контрола на вароата

varterminator3

Мравјата киселина оправдано се наоѓа помеѓу поефикасните средства за борба против вароата. Добро е познато дека таа со голем успех ги убива крлежите во затвореното легло, но иако многу ретко, понекогаш се случува да предизвика одреден проблем во пчелното семејство. Новиот облик на средството за контрола на вароата на база на мравја киселина, а пуштено во промет пред неколку денови ...

Повеќе »

Справување со големата сипка на пчеларникот

sipka

Големата сипка (Parus major) е широко распространета во нашава држава, како во природата и руралните подрачја, така и во урбаните и градски средини. Најчесто живее во дупки од дрвја, во стари напуштени објекти, а лесно прифаќа и куќички за птици поставени од човекот. Поради својот изглед и карактеристичната обоеност на пердувите, сипката лесно се препознава. Главата и вратот се црни, ...

Повеќе »

Алтернативни извори на храна на Aethina tumida

aethina t

За внесувањето на малата кошничка бубачка во Италија постојат неколку теории. Најчесто споменуваната е онаа дека паразитот е внесен преку нелегално внесување на пчели од Африка во Италија. Според некои, бубачката е внесена при транспорт на увезено овошје од северно-африканските земји. Оваа втора теорија и не е невозможна ако се знае дека при еден експеримент е покажано дека малата кошничка ...

Повеќе »

Клукајдрвецот-зимски непријател на пчелите

SONY DSC

Во периодот на зимското мирување на пчелите, на пчеларникот можат да се појават повеќе штетници, кои освен што го нарушуваат мирот во пчелната кошница, можат и да доведат до целосно угинување на семејството и покрај тоа што пчеларот ги превзел сите неопходни апитехнички мерки за успешно презимување на пчелното семејство. Еден од таквите пчелни штетници е и шарениот клукајдрвец. Пчелите ...

Повеќе »

Пчелите и зимскиот солстициум

DCIM100GOPRO

Зимскиот солстициум или зимската краткодневница го означува времето од годината кога ноќта е најдолга, а денот најкраток. Тогаш дневната максимална сончева височина на небото е на најниско можно ниво.  На северната хемисфера тогаш настапува и зимата. Оваа година таа настапува на 22 декември во 00.03 часот. Веднаш по зимскиот солстициум,  денот почнува незабележително да расте сè до пристигнувањето на пролетта. Зимскиот ...

Повеќе »

Како се ладат пчелите

Abeilles-Vie-Ruche50

Пчелите, особено помладите, се премногу чувствителни на температурни промени, па возрасните пчели развиле заеднички механизам, со кој се спречуваат одредени нарушувања во развојот на младите пчели и леглото. За да се спречат одредени стресни ситуации, кои доведуваат до пореметување во функционирањето на едно пчелно семејство, пчелите работнички преку ефикасен начин, сличен на човековото регулирање на температурата преку кожата и крвните ...

Повеќе »

Инфицирање со вирусот на деформирани крила и преку поленот

virus deformirani krila

Вирусот на деформирани крила е еден од најпатогените вируси кај пчелите. Тој има големо учество во загубите на пчелните семејства. Вирусот припаѓа на типот Iflavirus. Прв пат е изолиран во Јапонија во 1982 година, а по неговото откривање неговото присуство е регистрирано низ целиот свет. Познато е дека вирусот се пренесува вертикално и дека може да биде присутен во едно ...

Повеќе »

Осите-сериозни непријатели на пчелите

osi2

На секој пчелар му е познато дека осите се големи штетници по пчеларникот и во одредени периоди од годината сериозно треба да се размислува за заштита на пчелите од нападите од оси. Осите, за разлика од пчелите, не произведуваат никаква храна и нивниот опстанок се базира на храната собрана од други инсекти или на храна прибрана при разни активности поврзани ...

Повеќе »

„И ние пчели за трка имаме“

macedonica

Нашата држава е една од малкуте земји во светот, кои можат да се пофалат со целосна територијална покриеност од локален и автохтон подвид на пчели. Македонската медоносна пчела (Apis mellifera macedonica), освен на целата површина на Македонија, ја има и во северна Грција, делови од Бугарија, дел од Србија, Украина и Романија. Детерминирана е од Фридрих Рутнер, кој во 1988 ...

Повеќе »
Погледни ги копчињата
Сокриј ги копчињата