Видови на стимулативна прихрана

Од многу битно значење за пчелното семејство во пролетниот период е да биде во режим на постојана работа, затоа при првиот пролетен преглед на пчелното семејство треба да се изврши стимулативна прихрана и за таа цел ја вадам крајната рамка со мед, го отварам медот…

…и ја поставувам на крај, односно одалечена за една рамка, овозможувајќи со тоа слободен простор, со што пчелите ќе го повлечат медот односно ќе го искористат како стимулативна исхрана…

откога пчелите ќе го повлечат медот од стимулативната рамка, оваа рамка подоцна се додава за проширување, но од другата страна до леглото.

Покрај овој метод на стимулативна прихрана, постојат и повеќе начини од кои ќе ги наведеме следните:

1. Давање на цврста храна со погачи и шеќер. Бидејќи пчеларникот ми е одалечен од местото на живеалиште, и поради економски причини не можам секој втор ден да давам течна храна (стимулација), а со цел пчелите да имаат постојано континуирана работа, задолжително додавам погача за да пчелното семејство не би останало без работа.

prihrana so pogaci

2. Давање на течна храна секој втор ден во  по 150-200 мл, во хранилки кои може да бидат со различна литража. Како многу практични се покажани и пластичните шишиња кои се дупнуваат неколку пати, тапата да биде добро затворена со тоа течноста е во вакум и пчелите по потреба го земаат шербетот.

3. Ротирање на телата во пролет за 180 степени, односно медот да дојде во положба пред летото во која пчелите брзо ке го отклопуваат и ке го пренесуваат на страничните позиции овозможувајќи слободни ќелии во кои матицата ќе ги положува јајцата.

4. Гребење на рамките со мед кој се наоѓа до рамките со легло.

5. Отварање на медот и поставување зад преградна даска.

6. Отварање на медот и поставување над поклопна даска во празно тело, каде пчелите преку отворот на поклопната даска ќе го повлечат медот.

 

7. Ако пчелното семејство е на 2 тела, поставување на затворени рамки со мед во долниот наставак во средина при што пчелите ќе го качуваат нагоре (позиција во која вака поставениот мед не го поднесуваат), така наречено автоматско стимулирање на пчелните семејства.

8. Поставување на рамка со отворен мед од горната страна  во збегот.

ramka vo zbeg

9. Поставување на рамка со отворен мед на растојание од 1 рам во кој пчелите ќе го повлечат кон своето гнездо што е применето во овој случај.

ramka na rastojanie

10. Стимулација со соино брашно, помешано со малце шеќер во прав во сад поставен под стреа, 10-20 метри од кошниците.

mesavina od soja i seker vo prav

 

Фотографии: Марјан Петровски

 

За Марјан Петровски

Искусен пчелар, кој меѓу колегите е познат како одличен практичар. Со пчелите се дружи уште од најмлада возраст. Пчелари во околината на Скопје, со околу 120 пчелни семејства во ЛР кошници. Секогаш е расположен за несебично споделување на своите ускуства, особено со пчеларите почетници.