Како се ладат пчелите

Пчелите, особено помладите, се премногу чувствителни на температурни промени, па возрасните пчели развиле заеднички механизам, со кој се спречуваат одредени нарушувања во развојот на младите пчели и леглото.

За да се спречат одредени стресни ситуации, кои доведуваат до пореметување во функционирањето на едно пчелно семејство, пчелите работнички преку ефикасен начин, сличен на човековото регулирање на температурата преку кожата и крвните садови, успеваат да ја апсорбираат и елиминираат топлината.

Младите пчели се развиваат во восочни ќелии во кои, за да се добијат здрави пчели и правилен развој, температурата треба да изнесува помеѓу 32 и 35°C. Спротивно на ова, возрасните можат да издржат доста повисоки температури. Во пчелното семејство, пчелите работнички имаат функција на термостат. При паѓање на температурата, тие создаваат топлина преку движење на торакалните мускули. Кога е премногу жешко, пчелите работнички функционираат како вентилатор, при што координирано и со одредено темпо мавтаат со своите крилца при тоа распрскувајќи вода во вид на многу ситни аеросоли. Кога топлинскиот стрес е локализиран, тие ја апсорбираат топлината во себе збивајќи се околу леглото, ситуација позната како „топлински штит“. Но малку е познато на кој начин после апсорбирањето на топлината, пчелите се ослободуваат од неа.

При експериментирање на способноста за температурна регулација на пчелите, во кошници од плексиглас биле поставени ист број на пчели. Во секоја кошница бил вметнат извор на топлина (светилка) и биле приклучени температурни сонди. Една контролна кошница била оставена празна, односно без пчели. При вклучување на светилките и загревање на кошниците, било забележано формирање на топлински штит од страна на постарите пчели. По 15 минути, за да се спречат оштетувања на пчелите, исклучени се светилките. Во рок од 10 минути температурата во кошниците била на безбедно и нормално ниво, додека загреваната контролна кошница без пчели останала на 40°C.

ТЕМП.

Со користење на термална камера, при вклучување на изворот на топлина и загревање на кошницата, забележано е зголемување на температурата на периферијата, додека на местото со легло термалната камера утврдила опаѓање на температурата. Според термалните снимки јасно се гледа дека пчелите физички ја пренесуваат апсорбираната топлина од нивните тела до периферните делови од кошницата подалеку од леглото, систем развиен слично на кардиоваскуларниот систем кај цицачите. Ова е уште еден доказ за тоа дека секое пчелно семејство функционира како суперорганизам.

За Горан Алексовски

Дипломиран земјоделски инженер, хоби пчелар и вљубеник во пчеларството и природата. Пчелари во околината на Скопје со неколку типови на кошници. Постојано отворен за нови знаења и сознанија од светот на пчелите.