Архива по месеци: април 2020

COLOSS прашалник за зимски загуби на пчелни семејства 2019/2020

Со цел да се соберат повеќе информации за зимските загуби на пчелни семејства од што повеќе држави, Здружението за превенција на загубите на пчелни семејства, COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes), го објави прашалникот за зимски загуби на пчелни семејства 2019/2020, со кој преку одговорите на стандардизираните и унифицирани прашања за пчеларите низ цела Европа треба да се откријат ...

Повеќе »