Проширување на плодиштето, додавање второ тело, прва ротација со додавање на сатни основи

Месецот aприл е многу битен за нас пчеларите, овошките цветаат…

 

И ливадите почнуваат да ја покажуваат својата убавина…

  

Но за нас пчеларите најбитно е цветањето на јаболката…

  

што претставува многу битен показател за јачината на пчелните семејства и време кога треба да ги извршиме неопходните работи во пчеларникот, а тоа е додавање второ тело или ротација на телата со премостување на рамки и додавање на сатни основи.

Јас наведените работи ги работам на следниот начин:
– Главен услов за пчелните семејства да ја искористат главната паша е во приодот на цветањето на јаболката да имаат 8-9 рамки со легло и 10 запоседнати улици со пчели, што претставува мерило дека пчелните семејствата ќе ја искористат главната паша, затоа почнувам со работа и проверувам визуелно…

 

 гледам дека на пчелното семејство и крајните рамки му се исполнети со пчели.

– Го проверувам условот со јачината на легло во овој период (цветањето на јаболка), односно вршам проверка на јачината со легло, ги подигам само претпоследните рамки…

и проверувам дека се со легло. Останатите рамки во средина не ги проверувам, бидејки се знае дека се со легло, а со цел да не го вознемирувам пчелното семејство.

На сликата подигнатите рамки се со легло…

со што констатирам дека пчелното семејство е со 8 рамки со легло.

Условот за проширување на пчелното семејство е исполнет (8 рамки со легло и 10 улици со пчели) и пристапувам кон додавање на второ тело.

Зeмам од пчелното семејство 2 рамки со легло, по можност да бидат со отворено легло и ги ставам во новото тело, задолжително споени, бидејки има големи температурни варијации во ова време од годината, а со цел и да се задржи компактноста на леглото…

Од двете страни до рамките со легло, за побрз развој на семејството ставам извлечени кафеави рамки предходно испрскани со сируп во кој има малце повидон јод…

И ги ставам до рамките со легло…

 

Потоа следат и сатните основи од двете страни, попрскани со сируп и ги ставам од едната и другата страна…

 

И така наизменично го пополнувам телото, сатна основа, па извлечена рамка…

 

со што вкупно ставам 4-5 сатни основи за младите пчели „восочарки“ да се испразнат од восочните кристалчиња.

Во плодиштето од кај што ги земав рамките за премостување, исклучиво до леглото ставам кафеави рамки, за матицата побрзо да ги запоседне со легло, се разбира претходно испрскани со сируп.

 

 

Го ставам второто тело…

На тие пчелни семејства што се на две тела се врши ротација на телата–леглото се спушта на подница и се врши наведената операција на премостување, односно сега е моментот да се извадат црните рамки и на нивно место да се стават сатни основи.
Значи во наведената операција од многу битно значење е леглото да остане целовито, односно да не се врши негово раздвојување.

На сликата е прикажано пчелно семејство кое е екстремно во развојот, односно горенаведената операција е изршена на 10-ти април…

Се гледа дека пчелите се качени горе и правилно се распоредени така што во горното тело (второ тело) има 5 рамки со легло…

 

…со што се потврдува успешноста на операцијата.

Фотографии: Марјан Петровски

За Марјан Петровски

Искусен пчелар, кој меѓу колегите е познат како одличен практичар. Со пчелите се дружи уште од најмлада возраст. Пчелари во околината на Скопје, со околу 120 пчелни семејства во ЛР кошници. Секогаш е расположен за несебично споделување на своите ускуства, особено со пчеларите почетници.

3 коментари

  1. imavzagubi od dve pcelni semejstva i toa edno rojce iako imase pogaca ostanalo bez med moe nevnimanie i drugoto pcelno semejstvo iako bese zazimeno pravilno imase dosta med najverojatno ostanalo bez matica, vo sandukot nemase pceli.

  2. Pocituvani jas sum mlad pcelar pozdrav od mene do vas i ve molam da mi pomognete vo slednoto>rezrvari ia postaveno na 4 maj nad lezistet -plodistet,i do den denes kontrolirav deka uste pcelite ne se kacile vo rezervarot 22.maj pa ako moze sovet, blagodaram i pozdrav sto ponatamu

  3. Здраво колега,

    за жал немате неведено никакви информации за јачината на семејство, типот на сандаците со кои пчеларите, пашните услови и уште многу други податоци според кои некој би ве посоветувал и правилно би ве упатил.

    Поздрав!